Lovgivning (GDRP og Psykologloven)

STAMINA er underagt to sæt lovgivninger i forhold til at udbyde psykologfaglige ydelser og drive psykologpraksis. STAMINA er således underlagt dels Psykologloven og dels EUs nye persondataforordning GDPR.
Psykologloven er en særlov specifikt gældende for professionen autoriserede psykologer. Psykologloven er en bekendtgørelse om hvorledes autoriserede psykologer har pligt til at foretage journal. (Bekendtgørelse 2017-05-19 nr. 567) om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. EUs nye persondataforordning "General Data Protection Regulation", forkortet GDPR, (af 25.05.18.) omhandler hvorledes STAMINA aktivt informerer dig om hvordan journalen opbevares, så dette lever op til sikkerhedsbetingelserne fra EU.
Psykologloven omhandler altså korrekt og ordenlig journalisering, og GDPR omhandler håndteringen af dine data. En detaljeret beskrivelse af hvorledes STAMINA håndterer dine data, kan du læse i STAMINAs "Privatlivspolitik".

Udfyldelse af dokumenter i relation til Psykologloven og GDPR
I forbindelse med samtale hos STAMINA Psykologerne bliver du præsenteret for nogle dokumenter, du bedes tage stilling til og underskrive. Dokumentet lægges i din journal. Du kan altid bede STAMINA Psykologerne/din psykolog om at fremvise de databehandleraftaler klinikken har indgået, og du er altid velkommen til at spørge. I forhold til fortrolighed opfordres du til at sætte din telefon på ”fly-mode” under vores samtale eller at slå ”Siri” fra.

Fortrolighed 
En samtale hos en psykolog kræver et tillidsfuldt og fortroligt rum.  Alle autoriserede psykologer har tavshedspligt ifølge psykologloven, og selvfølgelig overholder jeg tavshedspligten. Det betyder, at det du fortæller mig, bliver mellem dig og mig - dog med nogle undtagelser, som jeg skitserer nedenfor.

Mail                                                                                                                                                                         
For at sikre fortroligheden bruger jeg fra Rmail, der er krypteret i forsendelsesprocessen. Den første mail, du sender mig, er ikke sikker. Ved besvarelse af mail fremsendt fra STAMINA Psykologerne, vil dit retursvar være krypteret. En krypteret mailkorresspondance kan indeholde 4-5 mailresponser /4-5 mail svar i en given mailkorrespondance. Den nye europæiske datasikkerhedslovgivning kræver denne sikkerhed for de personfølsomme oplysninger, som mail imellem kunde og psykolog kan indeholde.

SMS
r venligst opmærksom på at SMS ikke er en fortrolig kommunikationsform. Brug i stedet om muligt tjenesten ” Signal Private Messaging”(se nedenfor), hvor beskederne er end-to-end-krypteret.
APP´EN ”SIGNAL”                                                                                                            
STAMINA vil derfor gerne bede dig om at downloade App´en ”Signal fra henholdsvis ”App Store” for iPhone eller ”Goole Play” for Android. Med anvendelse af signal kan tekstbeskeder kommunikeres i et fortroligt ”rum”. Efter download finder du STAMINA Psykologerne/Charlotte Høyrup ved at søge efter dette klinikkens telefonnummer; 6017 3663

Journal                                                                                                                                                                         
Alle autoriserede psykologer har pligt til at føre journal. Derfor beder jeg om dit fulde navn, adresse, mail og tlf. ved første samtale. Journalen indeholder hovedpunkterne i det, vi taler om. Jeg må ikke udlevere din journal til andre end dig, uden dit samtykke. Som hovedregel fraråder jeg udlevering af journal. En journal indeholder typisk private oplysninger, som ikke kommer andre ved. Jeg har pligt til at gøre mit bedste for at sikre, at dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med den nye europæiske datalovgivning.
Aktuelt bruger STAMINA et sikkert onlinesystem. Der ligger således ikke nogen fysiske papirer på dig i klinikken. STAMINA har pligt til at gemme journalen i mindst 5 år, og i nogle tilfælde længere. Det er ikke tilladt at rette i journalen, men jeg kan lave tilføjelser. Hvis du vil vide, hvad der står i din journal, er du velkommen til at kontakte mig.

Erklæringer og udtalelser                                                                                   
Hvis du giver tilladelse udfærdiger jeg gerne erklæringer eller udtalelser til f.eks. forsikringsselskaber, forvaltning etc., mod honorar svarende til erklæringens længde og formål. Erklæringen indeholder kun de oplysninger, som er relevante for det formål, den skal tjene, og du får den til gennemlæsning inden den sendes. Jeg sender ikke oplysninger, du ikke ønsker går videre. Det ville både være uetisk og ulovligt. Dog med undtagelse af nedenstående:

Oplysningspligt
Jeg har i nogle enkelte tilfælde oplysningspligt. Oplysningspligten overstiger tavshedspligten. STAMINA har oplysningspligt i de få tilfælde, hvor en klient er i alvorlig risiko for at gøre alvorlig skade på sig selv eller andre - og i de tilfælde, hvor et barns udviklingsmuligheder kan være i fare. I de tilfælde har STAMINA pligt til at orientere de pågældende myndigheder, som dernæst skal vurdere sagen og eventuelt handle. Hvis du er i tvivl om, om det, du har brug for at snakke om, vil aktivere STAMINAs oplysningspligt, så lad os snakke om det.

Privatlivspolitik
STAMINA Psykologernes privatlivspolitik kan udleves efter aftale.

STAMINA Psykologer. Sundhedspsykologisk Psykologpraksis - Sdr. Boulevard 84, St. Øst - 4930 Maribo - Tlf. 60173663 - ch@stamina-psykologerne.dk - CVR 30842871