Profil

Psykolog Charlotte Høyrup
Cand. psych. aut.
Certificeret metakognitv psykolog (MCT Institute reg. terapeut. Manchester)

Mit navn er Charlotte Høyrup, er født i 1966, og autoriseret klinisk psykolog. Jeg har en kognitiv grunduddannelse for læger og psykologer, og har senest afsluttet en 2-årig specialistuddannelse i metakognitiv terapi ved MCT Instituttet i Manchester. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet fra1998, med studieophold i Chicago, USA.
Efterfølgende autoriseret fra Psykolognævnet.

Jeg har stor erfaring med samtaleforløb med både klienter og pårørende, både individuelt og i gruppe. Jeg har behandlingsmæssig erfaring med børn fra 10 år, unge og voksne fra amtslig, kommunalt og privat regi.
Jeg har erfaring en større privat psykologpraksis og primært varetaget kognitiv samtalebehandling med klienter via den offentlige sygesikringsordning. Jeg har tillige erfaringer med sorg -og krisesamtaler med forældre og pårørende til børn og unge med særlige behov. Har tillige erfaringer med konsultativt arbejde indenfor skole og daginstitutionsområdet, herunder erfaring i kognitiv udredning/kognitive psykologiske undersøgelser af børn og unge.
Endvidere har jeg mange års erfaring med i behandlingen og stress og stress relaterede lidelse.

I klinikken anvendes ved behandling metodisk primært:
 • Kognitiv terapi/CBT  (Anvendes integrativt med inspiration fra andet "teorigods"/ andre teoriretninger)
 • Metakognitiv terapi/MCT  (Anvendes udelukkende i sin "rene form")

I klinikken anvendes inspiration fra:
 • Compassions Focused Terapi/CFT
 • Acceptance og Commitment Therapy/ACT
 • Nyere Stressteori
 • Neuropsykologisk viden
 • Funktionel Medicin/FM


Faglig og erfaringsmæssig baggrund
(Curriculum Vitae i "ekstrakt form"):


Aktuelt:
 • Under uddannelse til specialist i psykoterapi
 • Modtager supervision af Trine Caspersen, Autoriseret neuropsykolog, specialist i psykoterapi samt i psykotraumatologi, Certificeret metakognitiv terapeut (MCT Institute reg. terapeut. Manchester), Tricas psykologklinik.
 • Deltagelse i coachingforløb/læringsforløb "fra syg til rask ved autoimmun sygdom" hos sundhedsrådgiver Cardogan Umahro. Sund livsstil baseret på Funktionel Medicin 


Privat:
 • Privat er jeg gift, og mor til fire børn i alderen 12-18 år.

 

 

 

 

STAMINA Psykologer. Sundhedspsykologisk Psykologpraksis - Sdr. Boulevard 84, St. Øst - 4930 Maribo - Tlf. 60173663 - ch@stamina-psykologerne.dk - CVR 30842871