STAMINA Psykologer. Sundhedspsykologisk Psykologpraksis
Sdr. Boulevard 84, St. Øst
4930 Maribo

 Se klinikken på Google Maps

Tlf.: 60173663
CVRnr.: 30842871
Email: ch@stamina-psykologerne.dk

Gode parkeringsmuligheder
Adgang for kørestolsbrugere

Hvem kan få hjælp
Alle bydes varmt velkommen. I STAMINA er vore klienter privatbetalende, henvist via egen læge og klienter med arbejdsgiverbetalt eller privattegnet sundhedsforsikring. Enkelte klienter har aftale om betaling via fagforening.
STAMINA tilbyder tillige business/executiv coaching.

Pri
ser og samtalens varighed
Grundtaksten for en individuel samtale er 1100 kr. for 45-50 minutter. Tiden afsat til egentlig samtale er 40 minutter, og 5-10 minutter er afsat til booking af ny samtaletid samt betaling. Tidsbestilling og afregning sker i starten af hver session.

Privatbetalende klienter 
Behandling 1100 kr./session
Rådgivning 1100 kr./session
Coaching 1100 kr./sesssion ex. moms
Executiv coaching 1100 kr./session ex. mons

Prisreduktion for unge voksne
Selvbetalende unge og unge voksne i aldersgruppen 18-30 år under uddannelse  tilbydes 20 % i prisreduktion på behandling og coaching. Prisen pr. session vil således være 880 kr.
Denne prisreduktion gælder ikke ved brug af sundhedsforsikring og ej heller ved brug af henvisning fra lægen.

Den offentlige sygesikring
STAMINA Psykologerne har overenskomst med sygesikringen. Praksisoverenskomst indgået imellem Dansk Psykologforening og Regionen muliggør at man med en lægehenvisning kan få en væsentlig del af udgiften til psykologbehandling dækket via "den offentlige sygeforsikring".
Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du således få samtalebehandling til en reduceret pris via den offentlige sygesikring. Med en sygesikringshenvisning kan du få 12 samtaler hos en psykolog. Såfremt det vurderes relevant kan du få en genhenvisning og er dermed berettiget til yderligere 12 samtaler. Muligheden for en genhenvisning gælder udelukkende for klienter henvist til behandling af let til moderat depression eller let til moderat angst herunder let til moderat OCD. Hvis du har været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud.

Ved brug af en lægehenvisning får du samtalebehandlingen til en reduceret pris med en reduktion på 60% af den fulde takst.
Hermed bliver din betalingsandel (følgende f. voksne over 20 år):
1. samtale 408,46 kr.
2. samtale 340,59 kr.

(Pristalsreg. halvårligt april og oktober, ifgl. praksisoverenskomsten)

For børn og unge gælder særlige regler:
Børn, under 16 år med pårørende, kan tillige få en henvisning, dog ikke såfremt problemstillingen omhandler depression, angst eller OCD.

Børn og unge, op til 18 år, uden pårørende
, kan tillige få en henvisning, dog ikke såfremt problemstilling omhandler depression, angst eller OCD.

Unge i alderen 18-20 år.                                                                                     
Helt ekstraordinært er aktuelt muligt at få vederlagsfri - GRATIS, psykologhjælp via den offentlige sygesikring for unge i alderen 18-20 år. Dette gælder udelukkende for unge i aldersgruppen henvist på grund af depression, angst eller OCD.

De angivne takster er gældende for individuel behandling. For øvrige sygesikringstakster henvises til Regionernes hjemmeside.

Hvornår har man ret til tilskud
Når særlige vilkår foreligger, er du berettiget til at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge. Følgende personer der kan få tilskud:

  • Røveri, volds- og voldtægtsofte
  • Trafik -og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofte for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Personer med let til moderat depression, personer over18 år
  • Personer der i aldersgruppen 18 til og med 38 år, og lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.
Anden betaler - Kommune, sundhedsforsikring, fagforening.
Nogle klienter har en forsikring eller anden ordning, som dækker udgiften til psykologbehandling. Såfremt der er en sådan ordning betaler STAMINAs klienter selv for psykologbehandlingen, og afregner efterfølgende selv refusionsdelen med anden betaler. Vær opmærksom på, at hvis dit forsikringsselskab beder dig om en "lægehenvisning", handler dette typisk ikke om en "henvisning til psykologhjælp via den offentlige sygeforsikring". Det er almindeligvis blot en bekræftigelse fra  egen læge på, at du har brug for psykologhjælp                                                                                                          Vær venligst opmærksom på at dækning af udgifter til psykologbehandling fra anden betaler; herunder bevilling fra Kommunen, forsikringsselskab eller fagforening ikke kan kombineres med brugen af henvisning fra lægen. Prisreduktionen fra den offentlige sygeforsikring kan således ikke kombineres med anden betaler.
Kommuner, forsikringsselskaber og fagforeninger honoreres det fulde honorar.

Undtagelsesvis er det muligt at anvende "Sygeforsikring danmarks" tilskudsordninger i kombination med anvendelsen af en lægehenvisning fra læge. Se nedenfor.

Sygeforsikring "danmark"
Sygeforsikring danmark yder tilskud til psykologbehandling. Der ydes tilskud til både børn, unge og voksne.
Privatbetalende klienter med medlemskab af Sygeforsikring "danmark" kan få 300 kr. i refusion pr. session ved psykologbehandling ved autoriseret psykolog. Endvidere ydes der tilskud til gruppebehandling herunder angsthåndtering i gruppe.

Lægehenviste klienter kan få 200 kr. i tilskud pr. session ved behandling af autoriseret psykolog.
For yderligere detaljer henvises til Sygeforsikringens website.

Konsultationstyper
Sessionen kan foregå på hel traditionel vis – 1:1, på onlinebasis, som telefonkonsultation eller som hjemmebesøg. Klienter som får reduktion via den offentlige sygeforsikring kan dog ikke tilbydes psykologbehandling på onlinebasis.
Ved hjemmebesøg vil der være et ekstra gebyr for afholdelse af session samt kørselsgodtgørelse pr. rullende kilometer. Tillæg og kilometertakst beregnes udfra gældende tarif ifølge praksisoverenskomsten.

Betaling
Betalingen sker indledningsvist i sessionen. Der kan betales kontant eller med MobilePay. MobilePay foretrækkes. Der betales for konsultationen i forbindelse med hvert besøg. Betaling og booking af ny tid sker i starten af sessionen.

Afbud
Private selvbetalende klienter, klienter med sundhedsforsikring samt klienter med aftale med "anden betaler".

Aflysning af en samtale skal ske "rettidigt". Rettitid aflysning eller ændring af samtalen skal skesenest kl. 9:00 forud for samtalens planlagte begyndelsestidspunkt. Aflysningen bør ske via SMS eller bedre via tekstbesked i App´en "Signal". "Signal" kan med smartphones downloades gratis via "App Store" for iPhone eller i "Google Play" for Android.
Ved urettidig aflysning af samtalen eller udeblivelse betales fuld sessionspris.

Klienter med lægehenvisning.
Aflysning af en samtale skal ske ”rettidigt”. Rettidigt aflysning eller ændring af samtalen skal ske senest kl. 15 dagen forud for samtalens planlagte begyndelsestidspunkt. Aflysningen bør ske via SMS eller at foretrække via tekstbesked i App´en ”Signal”. ”Signal” kan med smartphone downloades gratis via ”App Store” for iPhone eller i ”Google Play” for Android.
Ved urettidig aflysning af samtalen eller udeblivelse af samtalen opkræves egenbetaling for samtalen. Ved gentagne udeblivelser eller gentagne urettidige aflysninger af samtalen opkræves to gange egenbetaling.
Ved udebleven betaling overgår sagen til tredjepart.

Retursvar på forespørgsel på psykologfaglig opgave; behandling m.v.
STAMINA Psykologerne tilstræber at besvare alle henvendelser indenfor to arbejdsdage. I ferietider vil klienten blive kontaktet ved feriens ophør. Almindeligvis besvares forespørgsel ikke i weekender, om aftenen og på helligdage. 
 
STAMINA Psykologer. Sundhedspsykologisk Psykologpraksis - Sdr. Boulevard 84, St. Øst - 4930 Maribo - Tlf. 60173663 - ch@stamina-psykologerne.dk - CVR 30842871